Fashion Show Lýdia Eckhardt

Fashion Show Lýdia Eckhardt – moderuje Veronika Hatala, ú?inkujú: La GIOIA

4.5. Ve?ká Dvorana Kultúrny Dom A. Hlinku

rezervácie vstupeniek:  Informa?né centrum Ružomberok tel.: 0915 935 941, KDAH – programové oddelenie tel.: 0907 845 243

11.5. Hotel Double Tree by Hilton Bratislava

rezervácie vstupeniek: exkluzívny salón Lýdie Eckhardt lydiaeckhardt@gmail.com , tel.:02/ 54 43 21 65, alebo prostredníctvom siete predpredaj.sk