Je nám to všetkým veľmi ľúto,
ale táto situácia nám opäť
neumožní uskutočniť zimnú
prehliadku.

Verím, že 7.mája 2021
sa nám to už určite podarí
- veď budeme oslavovať
tridsiate výročie!